Detaljer

Kod
Namn
RT90 X
RT90 Y
Area
Län
Typ
SMHI ID
Omsättningstid
Andel skog
Andel våtmark
Markdjup
Kalibreringsår